STIKAV

Stichting Katholieke Vredesbeweging

Volgens haar statuten (artikel 2) heeft de STIKAV als doel:

'het bevorderen van vredeswerk, in het bijzonder door het verlenen van financiële steun aan de Nederlandse sectie van de Internationale Vredesbeweging Pax Christi, een en ander in de ruimste zin van het woord.'

In het kort heeft de STIKAV over de afgelopen jaren de volgende rollen gehad:

  1. beheerder van continuïteitsreserve
  2. financieel adviseur
  3. beheerder van het pand en de daarin vertegenwoordigde waarde

Stikav draagt bij aan het vredeswerk dat Stichting Vredesbeweging PAX voor haar rekening neemt. Lees meer over PAX op paxvoorvrede.nl

De jaarrekening 2019 van Stichting Katholieke Vredesbeweging vindt u hier: Financial Statements 2019

Stichting Katholieke Vredesbeweging heeft een ANBI (Algemeen nut beogende instelling) status.
ANBI